×

Sklon predmeta za zanikanim glagolom • Vprašanje:

  Zanima me, ali je predmet za zanikanim glagolom v trpnem načinu v rodilniku ali tožilniku. Primer: Ne sme se peti Svete noči/Sveta noč.

  Odgovor:

  Pri trpnem načinu tisto, kar je bilo v tvornem načinu premi predmet (torej v tožilniku), preide v imenovalnik. Imenovalnik ostaja nespremenjen ne glede na zanikanje, v podanem primeru torej: Sveta noč se lahko poje/se sme peti nasproti Sveta noč se ne sme peti.

  Prehod v imenovalnik je lahko pomensko problematičen, kadar bi tisto, kar je bilo v tvornem načinu predmet, dejanje lahko vršilo tudi samo, npr. otroke kopamo vsak dan [tvorni način] > otroci se kopajo vsak dan [trpni način] (če so dovolj stari, se lahko kopajo tudi sami oz. se sploh kopajo v drugem pomenu, tj. 'plavajo'). V tem primeru se za zagotavljanje nedvoumnosti v trpniku rabi tudi tožilnik, torej otroke se kopa vsak dan (tj. jih kopajo starši) proti otroci se kopajo vsak dan (lahko sicer razumemo tudi kot trpni način, a verjetneje kot tvorni, tj. da se kopajo sami ali plavajo).

  V primeru, ki ga podajate, te nevarnosti dvojne interpretacije ni, saj pesem ne more biti vršilec dejanja (tj. ne more peti sama sebe), zato je najustreznejša izbira raba imenovalnika – in to ne glede na to, ali je poved zanikana ali ne.
  Res pa je, da lahko raba trpniškega tožilnika, ki smo je vajeni iz primerov, kjer bi ob rabi imenovalnika prihajalo do dvojne interpetacije, vpliva na naš jezikovni občutek tudi glede dopustnosti rabe tožilnika (in ob zanikanju posledično rodilnika) v trpnem načinu nasploh. Kljub temu se ob nedvoumnosti svetuje raba imenovalnika.

  Več o tej tematiki je mogoče prebrati tudi v že objavljenih odgovorih:

  1. https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/448/kako-je-prav-išče-se-uršo-plut-ali-išče-se-urša-plut
  2. https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/527/nikalni-stavek-in-raba-rodilnika
  3. https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/944/raba-trpne-glagolske-oblike
  4. https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/1192/slovnična-pravilnost-in-trpnik
  5. https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/1191/kako-je-z-uršo-plut-drugič

  Domen Krvina (januar 2017)


Prijavite se za odgovor