×

Republika Slovenija ali Slovenska republika?
 • Vprašanje:

  Imamo Beneško republiko, imamo Južnoafriško republiko, imamo pa tudi Republiko Francijo (uradni francoski naziv je Francoska republika), Republiko Slovenijo. Zanima me, kdaj je primerna pridevniška, kdaj pa samostalniška raba, ko gre za poimenovanje države, ki je po obliki vladavine republika? Oziroma, zakaj se slovenska država imenuje Republika Slovenija in ne Slovenska republika?

  Podobno: imamo Slovenski etnografski muzej, Dolenjski muzej, Britanski muzej, pa tudi Mestni muzej Ljubljana (in ne morda Ljubljanski mestni muzej). Gotovo ima ustaljena raba svojo težo, zanima pa me, kakšnemu poimenovanju bi dala prednost slovnica. Bi bilo npr. danes neko akademsko ustanovo bolj ustrezno poimenovati Akademija Kranj ali Kranjska akademija, muzejsko Muzej Kranj ali Kranjski muzej itd.?


  Odgovor:

  Dolgo uradno ime se glasi: Republika Slovenija

  Vsekakor je za mednarodno prepoznavnost države bolje uporabiti ime države v samostalniški obliki, saj se ta nespremenjeno uporablja tudi v jezikih, ki pridevnikov ne tvorijo z obrazilom -ski (Slovenija > slovenski) in ki ne poznajo pregibanja.

  Tudi drugi razlog je identifikacijske narave: pridevnik slovenski na češkem in slovaškem jezikovnem področju označuje pomen 'ki se nanaša na Slovaško', medtem ko se na Slovenijo nanaša pridevnik slovinski, enako ime Slovensko označuje državo Slovaško, ime Slovinski pa Slovenijo.

  Glede novih poimenovanj pa smo mnenje izrazili že v odgovoru na kritiko imena Festival Ljubljana, in sicer smo priporočili poimenovanja z levim (Kranjski muzej) ali desnim prilastkom (Muzej Kranj):

  Drugi povezani odgovori:
  https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/3332/naslavljanje-predsednika-države-madžarske
  https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/825/kako-pisati-ime-republika-s-srbska

  Helena Dobrovoljc ()Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.