×

Izbira ustreznega veznika: »da« ali »ker«
 • Vprašanje:

  Ali je pravilen zapis

  • Hvala, ker nam zaupate že 45 let.

  ali

  • Hvala, da nam zaupate že 45 let.


  Odgovor:

  Pravilno je oboje. Zaporedji "hvala, ker" in "hvala, da" se v korpusu Gigafida 2.0 pojavljata tudi v skoraj enakem številu. Nista pa povedi enakopomenski, o čemer se lahko podučimo že iz geselskih člankov obeh veznikov v slovarjih na portalu Fran.

  • Veznik ker se po SSKJ2 uporablja v vzročnih odvisnih stavkih 'za izražanje dejstva, da je vsebina odvisnega stavka vzrok dogajanju v nadrednem'. Če torej zapišete Hvala, ker nam zaupate že 45 let, v odvisnem stavku izrazite vzrok za zahvalo.

  • Veznik da ima po eSSKJ več vlog. V vašem primeru uvaja predmetni odvisnik, in sicer v njem 'uvaja vsebino, ki dopolnjuje nadrejeni stavek kot predmet'. Če zapišete Hvala, da nam zaupate že 45 let, boste torej izrazili vsebino zahvale.

  Uporaba sorodnih vezniških sredstev je pogosto odvisna od nameravanega pomena povedi. V svetovalnici smo v preteklosti že odgovorili na nekaj sorodnih vprašanj:

  Kdaj uporabiti »saj« in kdaj »ker«
  Razlika med »ampak« in »temveč«
  Kakšna je razlika med veznikoma »kot« in »kakor«?
  Zaimek »kar« ali »kaj«?

  Tina Lengar Verovnik (januar 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.