×

Sklanjanje argentinskih zemljepisnih lastnih imen
 • Vprašanje:

  Zanima me pravilnost naslednjih sklanjanih zemljepisnih imen.

  1. Slovenske tečaje so organizirali v Ramos Mejiji. (Ramos Mejija, predel Buenos Airesa)
  2. Slovenske tečaje so organizirali v Bariločah.
  3. Slovenske tečaje so organizirali v Adrogue-ju. (Adrogue, predel Buenos Airesa)
  4. Slovenske tečaje so organizirali v Villi Devoto. (Villa Devoto, predel Buenos Airesa)
  5. Slovenske tečaje so organizirali v La Paternalu. (La Paternal, predel Buenos Airesa)


  Odgovor:

  O sklanjanju večbesednih zemljepisnih lastnih imen smo izčrpno pisali tukaj in tukaj; na teh povezavah lahko najdete podrobno razdelitev zemljepisnih imen glede na način sklanjanja. Pa poglejmo vaše primere:

  • Ramos Mejia: Sestavini imena sta neujemalni, zato sklanjamo le drugo: Ramos Mejia Ramos Mejie.

  • Bariloche: Imen mest načeloma ne podomačujemo, razen kadar je podomačeno ime že uveljavljeno, kot je tudi v tem primeru uveljavljen podomačeni zapis Bariloče. Slovenska zemljepisna lastna imena na -e so srednjega spola ednine (Dovje, Grosuplje), ženskega spola množine (Cerklje, Črmošnjice, Črnuče) ali pa dopuščajo obe možnosti (Pleterje Pleterja/Pleterij). Pri prevzemanju iz tujih jezikov se vedejo različno: ohranijo lahko izvorne slovnične lastnosti (pogojno Užice, Brela) ali pa postanejo moškega spola ednine (Belize Belizeja, Kobe Kobeja, Čile Čila). Nekatera slovenska zemljepisna imena na -e, ki so srednjega spola ednine, sklanjamo po samostalniški sklanjatvi (Preserje Preserja), druga po pridevniški (Dovje Dovjega), tretja pa kar po obeh (Grosuplje Grosupljega/Grosuplja).
   Ime Bariloche je v španskem izvirniku moškega spola, pri nas pa je podomačena oblika Bariloče množinski samostalnik ženskega spola (Bariloče Bariloč), nepodomačena oblika pa je moškega spola ednine (Bariloche Barilocheja/Barilocha).

  • Adrogue: Ime izgovorimo [adrogé], zato ga sklanjamo Adrogue Adrogueja.

  • Villa Devoto: O tem imenu smo že pisali in ga sklanjamo Villa Devoto Ville Devoto.

  • La Paternal: Ime je v izvirniku ženskega spola, v slovenščini pa moškega. Prva sestavina je nesamostojna, zato sklanjamo le drugo: La Paternal La Paternala.

  Zapišemo torej:
  Slovenske tečaje so organizirali v Ramos Mejii / Bariločah/Barilocheju/Barilochu / Adrogueju / Villi Devoto / La Paternalu.

  Urška Vranjek Ošlak (maj 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.