×

Raba števnikov
 • Vprašanje:

  Zadnje čase imam precej težav z rabo števnikov. Med delom z večjimi števili sem prišel do nekaj zapletenih primerov, pri katerih se je težko odločiti o pravi rešitvi glede na obstoječo normo in članke na to temo.

  Vprašanja bom zastavil kar s pomočjo primerov.

  1. Katera različica je primernejša?

  103.000.000 --> sto trije milijoni

  ali

  103.000.000 --> sto tri milijone

  Bi bila torej primernejša raba: sto trije bilijoni ljudi ali sto tri bilijone ljudi?

  Kako je s primeri: sto trije milijoni medvedov/sto trije milijoni medvedi/sto tri milijone medvedov? Nekateri primeri se slišijo precej čudno. Kakšno je torej pravilo za takšno rabo števnikov in samostalnikov, ki stojijo za njimi? Je treba tu vedno slediti navodilom lektorskega društva, ki omenja primer sto dve celi? Je potem isto sto en milijon, sto dva milijona, sto trije bilijoni, sto štiri milijarde, sto pet milijard? Potem primer petsto tri celih krši normo?

  1. Ali je treba besedo milijon (enako besedi milijarda in bilijon) kadar so števila rabljena kot pridevniki sklanjati ali ne?

  Vlada je dala (2.534.165) dvema milijonoma petsto štiriintrideset tisoč sto petinšestdeset ljudem subvencijo.

  ali

  Vlada je dala (2.534.165) dva milijona petsto štiriintrideset tisoč sto petinšestdeset ljudem subvencijo.

  1. Kako je s sklanjanjem, kadar je števnik v funkciji samostalnika?

  Vlada je dala (2.000.065) dvema milijonoma petinšestdesetim subvencijo.

  ali

  Vlada je dala (2.000.065) dva milijona petinšestdesetim subvencijo.


  Odgovor:

  O tej temi je v svetovalnici že več odgovorov; v zvezi s postavljenim vprašanjem si velja prebrati zlasti:

  1. https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/1902/ujemanje-v-povedi-z-izpustom-glagola
  2. https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/1270/ne-sklonljivost-glavnega-števnika
  3. https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/983/kako-se-beseda-milijon-vede-v-različnih-zvezah
  4. https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/942/števnik-sto
  5. https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/731/števnik-tisoč-in-njegove-oblike
  6. https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/669/sklanjanje-števnikov
  7. https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/1076/ujemanje-števnikov-pri-naštevanju.

  Odgovori po točkah bi bili torej naslednji:

  1. V imenovalniku: sto trije milijoni ljudi
   V tožilniku: sto tri milijone ljudi

  Enako velja za medvede; od naštetih je nepravilna le oblika sto trije milijoni medvedi, saj za števniki s 5 in več na zadnjem mestu v številu dalje samostalnik ne more stati v imenovalniku, temveč vedno v stranski obliki (navadno v rodilniku). Kot navajate, se v nestranskih sklonih imenovalnik rabi le za števniki od 1 do 4, in to tudi če stojijo na zadnjem mestu npr. v stoticah, tisočicah: sto štirje ljudje (ne ljudi); petsto tri cele. Kot ugotavljate, se po enakih pravilih ravna raba milijona, milijarde.

  1. Zlasti v večjih številih se števniki navadno sklanjajo z neglasovnimi oz. ničtimi končnicami (površinsko se zdi, kot da se ne bi sklanjali). Skoraj ustreznejša se zato zdi druga možnost, saj se zdi manj verjetno, da bi se sklanjal le začetni del števnika, nadaljevanje pa ne.

  2. V tem primeru je števnik posamostaljen, zato je ustrezen sklon (v danem primeru dajalnik) treba izraziti. Ker gre za večje število in tudi ob upoštevanju gospodarnosti jezika (sklon je jasno razviden iz zadnjega števnika v številu), se zopet zdi ustreznejša druga možnost, čeprav prva nikakor ni napačna.

  Domen Krvina (maj 2017)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.